Om oss

Välkommen till AM Brands

Passionerade och prestigelösa

Vi värdesätter långsiktiga affärsrelationer, att kunna ha roligt tillsammans och att anknyta på ett personligt plan. En respektfull, öppen och rak kultur är avgörande för framgångsrika samarbeten. Vi arbetar med personer som är prestigelösa och har en stor passion för sin idé.

Med fokus på hållbarhet

För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Genom att agera hållbart kan vi förbättra vårt erbjudande till både kunden och samhället, vilket skapar en god lönsamhet på sikt.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet inom våra bolag och har även ett lokalt engagemang där vi bland annat stödjer Frälsningsarmén i Göteborg.

Med fokus på hållbarhet

För oss är hållbarhet en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Genom att agera hållbart kan vi förbättra vårt erbjudande till både kunden och samhället, vilket skapar en god lönsamhet på sikt.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet inom våra bolag och har även ett lokalt engagemang där vi bland annat stödjer Frälsningsarmén i Göteborg.

Vi är AM Brands

Vi planerar för framgång, inte försäljning och vi bidrar med kapital, kunskap och nätverk till bolag som skapar värde långsiktigt med hjälp av skalbara affärsmodeller.

0
År av erfarenhet
0
Investeringar i dagsläget
0 +
År i genomsnitt som investeringspartner

Investeringar som skapar värde

Med rätt person, rätt idé och rätt affär skapar vi långsiktig framgång.